Verksamhetsområde och utvecklingsplan

Sibbo Vatten verksamhetsområde

Rapport, Vattentjänstverkens verksamhetsområden inom Sibbo
Karta 1, Sibbo Vattens verksamhetsområde för både vattenledningar och spillvattenavlopp
Karta 2, Vattentjänstverkens distributionsområden i Sibbo

Utvecklingsplan för Sibbo Vatten

Utvecklingsplanen för Sibbo Vattens tjänster har uppdaterats under början av år 2014. Sibbo Vattens utvecklingsplan täcker hela Sibbo kommun och den har utarbetats för perioden 2014–2023. Den föregående utvecklingsplanen för Sibbo kommun utarbetades år 2009.

Vattentjänstens utvecklingsplan är inte ett juridiskt bindande dokument för kommunen, utan den fungerar som ett verktyg för tjänsteinnehavare och beslutsfattare i utvecklingen av kommunens olika funktioner

Utvecklingsplanen för vattentjänster, rapport, pdf

Till bilagorna kommer man via länkarna nedan. Alla är .pdf dokument och på finska.

Bilaga 1 Tätorterna

Bilaga 2 Verksamhetsområden

Bilaga 3 Planer, förverkligande

Bilaga 4a Behovsområden, vattendistribution

Bilaga 4b Behovsområden, avlopp

Bilaga 4c Behovsområden , miljö

Bilaga 4b Behovsområden, hälsa

Bilaga 5 Prioriteringsområden

Bilaga 6 Prioriteringstabell s1

Bilaga 6 Prioriteringstabell s2

Bilaga 7 Utbyggnadsområden

Bilaga 8 Åtgärdsprogram

Bilaga 9 Kontaktuppgifter