Toiminta-alueet ja kehittämissuunnitelma

Sipoon Veden toiminta-alueet

Raportti Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Sipoon kunnan alueella
Kartta 1, Sipoon Veden toiminta-alue mukainen toiminta-alue sekä vesijohto- että jätevesiviemäreille
Kartta 2, Vesihuoltolaitosten jakelualueet Sipoossa

Sipoon Veden kehittämissuunnitelma

Sipoon Veden vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty vuoden 2014 alkuvuoden aikana. Vesihuollon kehittämissuunnitelma kattaa koko Sipoon kunnan alueen ja se on laadittu vuosille 2014–2023. Sipoon kunnan edellinen kehittämissuunnitelma on laadittu v. 2009.Vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa oikeudellisesti sitova asiakirja, vaan se toimii viranhaltijoiden ja päättäjien työkaluna kaupungin eri toimintojen kehittämisessä

Vesihuollon kehittämissuunnitelman raportti, pdf

Liite 1 Taajamat

Liite 2 Toiminta-alueet

Liite 3 Kaavat, rakentuminen

Liite 4a Tarve-vedenjakelu

Liite 4b Tarve-viemäri

Liite 4c Tarve-ympäristö

Liite 4 d Tarve-terveys

Liite 5 Priorisointialueet

Liite 6 Priorisointitaulukko s1

Liite 6 Priorisointitaulukko s2

Liite 7 Laajentumisalueet

Liite 8 Toimenpideohjelma

Liite 9 Yhteystiedot