Så här förbereder du dig för elavbrott

Undvik att använda vatten under kortare elavbrott

 Även om Sibbo Vatten har förberett sig för störningssituationer och som kritisk aktör inom försörjningsberedskapen försöker hålla vattentjänsterna utanför elavbrotten även vid elbristsituationer, är det också bra att vattenanvändarna förbereder sig för eventuella elavbrott.

Förbered dig med rent dricksvatten och vattenkärl

Alla hushåll borde ha ett förråd av rent dricksvatten som räcker i några dagar som en del av sitt hemförråd. Du behöver också rena hinkar med lock eller dunkar för att förvara och hämta vatten från eventuella distributionsställen.

Gör så här vid elavbrott

Om elavbrottet är regionalt och din fastighet är utan elektricitet, ska du göra följande:

  • Undvik att använda kranvatten under avbrottet.
  • Använd inte heller avloppet, till exempel genom att duscha, bada, diska och tvätta kläder. Undvik också att spola i toaletten.
  • Häll inte ut vatten i avloppet. Använd till exempel en hink under kranen om du måste tappa vatten ur kranen.

Användning av kranvatten och avlopp bör undvikas så att överflödigt avloppsvatten inte behöver ledas i vattendrag eller mark. I värsta fall kan avloppsvattnet hamna till exempel i hav och sjöar eller rinna ner i källaren i någons hus.

Hur påverkar elavbrott kranvattnet och avloppet?

Ett elavbrott påverkar inte kranvattnets kvalitet. Det är säkert att dricka kranvattnet även under ett elavbrott. Om vattnets färg eller lukt avviker från det normala, kontakta journumret för felanmälan, tfn 050 554 4538. Kontaktuppgifter och mer information hittar du på vår webbplats via denna länk.

Det kommer vatten ur kranen även under ett elavbrott, men vattentrycket kan vara lägre. I Sibbo fungerar vattendistributionen för det mesta under korta elavbrott, eftersom vattnet rinner med självtryck från vattentornet till fastigheterna. Vattentrycket kan vara lägre på högt belägna platser och i fastigheter som har en egen tryckstegringsstation, eftersom det krävs el för att pumpa vattnet. Vattenflödet avstannar alltså inte, men det kommer med ett lägre tryck än normalt ur kranen.

Avloppssystemet fungerar även delvis under elavbrott, men på vissa ställen måste avloppsvattnet pumpas med eldrivna pumpar till avloppsreningsverket. Därför kan man under ett elavbrott bli tvungen att leda överflödigt avloppsvatten från avlopp eller pumpstationer i vattendrag och mark eftersom pumparna inte fungerar.  För att minska risken för att överflödigt avloppsvatten rinner ut i vattendrag och mark bör man undvika att använda avloppet under ett kort elavbrott. Undvik därför till exempel att duscha, bada, diska och tvätta kläder. Spola inte heller i toaletten under avbrottet.