Stressen glöms då man paddlar längs Sibbo å

Med egen eller hyrd kajak, även om båt också går bra

Bäst upplever man Sibbo å med kajak eller kanot, även om man kan med småbåtar ta sig rätt så långt upp längs ån antingen med att ro eller med hjälp av en liten motor. Med kajak kan man navigera också norr om Nickby, där ån så småningom smalnar och innan Paipis omvandlas närmast till en bäck.

Med egen kajak kan man ta sig till vattnet bland annat från Joensuun Tilas brygga, där man kan lämna bilen på parkeringsplats mot en liten ersättning. Parkeringsområdet är bevakat och parkering kostar en euro per timme.

Har man ingen egen kajak, kan man bra hyra en sådan på Joensuun Tila. Där finns alternativ för lugnare och sportigare framfart och båda kategorierna finns att få som en persons eller två personers versioner.

Joensuun Tilas båthamn, båtar i bryggan och en person i en kajak.
Ett bra ställe att börja sin paddlingsutfärd är Joensuuområdet, i nedre ändan av Sibbo å, nära Söderkulla tätort. Från Joensuun Tilas hamn är det också lätt att ta sig utan egen kajak, eftersom man kan hyra en där också.

En viktig rutt för så väl människor som gods

Det är inte en tillfällighet, att Nickby har varit bebott sedan första årtusendet efter vår tideräknings början. I tiderna var Sibbo å en mycket kraftigare flödande å, men, precis som idag, även då lätt navigerbar. Att kyrkan byggdes, från havet sett uppströms i Nickby redan på 1450-talet, bevisar hur viktig trafikled Sibbo å har då varit. Längs den har så väl människor som gods transporterats, århundraden innan ordentliga vägar för att ta sig fram ens med häst just fanns.

Mycket att paddla

Sammanlagt finns det omkring 20 kilometer av rutt att paddla längs Sibbo å åt ett håll, man får med andra ord lätt hela dagen att gå åt med att titta på det vackra landskapet från ån. Och vill man riktigt sporta, kan man givetvis slå samman med å paddlingen också en tur till ändan av Sibboviken, där Sibbo skärgård börjar, med en fram och tillbaka tur från åmynningen till Nickby. Då blir helhetsrutten redan över femtio kilometer.

Alldeles lugnt, precis som ån själv

Det bästa är dock att paddla längs Sibbo å alldeles i lugn och ro, precis i enlighet med åns egen långsamma flöde. Sibbo å flyter nämligen mycket långsamt, faktiskt så långsamt att den ställvis ser ut att stå alldeles stilla. Därför är vattenytan ofta spegelblank och molnen som seglar på himlen, samt träden som kantar ån speglas vackert i vattenytan. Nere på ån är det svårt att tänka sig, att nästa längs med ån går Sibbo viktigaste interna trafikled, nämligen Söderkullavägen, som kombinerar de två huvudsakliga tätorterna i Sibbo: Söderkulla i söder och Nickby i centrala Sibbo.

Sibbo ås grönskande växtlighet längs åstranden samt en person i en kajak på väg bortåt.
Åstranden växlar mellan odlingsmarker och vida ängar och mer tätbevuxna vyer. Ju längre upp längs ån man kommer, desto tätare skogar finner man längs stranden.

Åkerfält, strandhus och täta skogar

I södra delen av ån kantas åstranden mest av åkerfält och ängar samt enstaka hus här och där, men då man kommer norrut blir åstränderna skogigare. Detta är naturligt, ån flyter ju längs kanten av ”Finlands skogigaste skog”, eller Sibbo storskogs nationalpark.

Vackra broar, solrosfält och kyrktorn

Ett flertal vackra träbroar sträcker sig över Sibbo å och för Nickby dyker Sibbo å under Söderkullavägen. Från augusti kan man också se vackra solrosor blomma i närheten av åstranden.

En bro av trä över Sibbo å.
Vackra träbroar sträcker sig över ån här och där.

I söder under motorvägens muller till Sibboviken

I nedre ändan av ån förändras Sibbo ås område snabbt, då åkermarken som fyllts upp längs ån i sekelskiftet 1800–1900-talen, omvandlas till vassbevuxna fält och snart befinner man sig i början av Sibboviken, där motorvägsbroarna för vägen mellan Helsingfors och Vaalimaa tar sig över området där ån förvandlas till vik. Efter det breda broområdet öppnas den långa Sibboviken, som fortsätter i flera kilometer framåt. Från Sibboviken börjar också Sibbo skärgård, varifrån man i princip kunde paddla hela vägen till öppet hav.

Paddlare vid Sibboviken på väg mot skärgården.
Riksväg 7 eller motorvägen mellan Helsingfors och Vaalimaa sträcker sig över området, där Sibboviken börjar och sträcker sig i kilometer framöver mot Sibbo skärgård. När vinden blåser hårt, kan det redan på Sibboviken bli skummande vågor.

Mångsidigt fågel- och djurbestånd

På och längs Sibbo å och i dess åmynning lever ett flertal olika fåglar och då man paddlar längs ån kan man stöta på större djur också. Beroende på årstid och dygnstid är det inte omöjligt att se älgar traska längs skogsbryn eller hjortar beta på ängarna. Många fåglar, så som änder och svanar njuter av att flyta på den lugnt flytande Sibbo ån.

Änder i Sibbo å.
Sibbo å och dess närtrakter är viktiga levnadsplatser för en mångfald av fåglar och djur.

På några timmar hinner man se mycket

Om man vill på första besöket få en helhets täckande bild av ån, lönar det sig absolut att starta någonstans nära åmynningen, då man under en par timmars tid hinner uppleva så väl åmynningen och Sibbovikens början samt en god bit uppströms längs ån ända tills trakten kring Molnträsk på en sammanlagd sträcka som underskrider 15 kilometer. Vill man paddla hela vägen upp till Nickby och tillbaka – utan att det blir en idrottsprestation – är det skäl att reservera knappa tre timmar och lämna mynningen och Sibboviken till nästa gång.

Inte ut till havs vid storm

En av de finaste sidorna med Sibbo å är absolut det, att det finns tillräckligt att se och uppleva med tanke på flera paddelutflykter och huvudfokus kan man växla enligt väder och vind samt årstid. Om det blåser hårt till havs, kan till och med Sibboviken fyllas av skummande vågor, men även då är ån ett säkert ställe att paddla i lugn och ro.

Sibbo å och åkrar.
Sibbo å är ett ypperligt resmål för paddlare så gott som året om, eftersom inte ens skärgårdens höststormar kommer hela vägen ända till ån.

Nästan året om för paddling

Så fort isarna lossat, även om Sibboviken och innerskärgården fortfarande skulle ha ett istäcke, kan man komma på våren till ån för att paddla. Under sommaren är ån förstås oerhört vacker med sina blomstrande ängar, men också hösten med färgspelet i träden längs åstranden är en fantastisk syn, speciellt under en klar dag då färgspelet speglas i åvattnet.

Man kan alltså komma till Sibbo å nästan när som helst längs året och inte ens höststormar eller istäcken längs kustområdet stör ån. Inte undra på, att Sibbo å haft en så viktig roll i bosättningen av Sibbo och senare uppkomsten av Sibbo kommun.

Senast uppdaterad 12.08.2021