Utskott, sektioner och kommittéer

Kommunens organ är förutom fullmäktige och kommunstyrelsen, utskott och deras sektioner samt kommittéer.