Stationer för hundbajspåsar

Sibbo kommun erbjuder tillsammans med TiksPac och närliggande företagare gratis hundbajspåsar till de boende. Du kan plocka med dig miljövänliga påsar från 20 ställen runt om i Sibbo.

Genom att dela ut gratis hundbajspåsar vill Sibbo främja en renare närmiljö. Vid kommunens grönområden jobbar man för en hållbar utveckling. Målet är en trivsam, trygg och mångsidig boendemiljö med god service för olika åldersgrupper.

Gör så här

Tio stationer med avgiftsfria hundbajspåsar finns utplacerade i Nickbyområdet. I södra Sibbo finns det också tio stationer. Du hittar stationerna via kartlänkarna.

Sibbo kommun ser till att det finns påsar på stationerna. Ifall påsarna tagit slut, kan du anmäla detta genom att ringa på Sibbo kommuns kundtjänstnummer eller på kommuns webbsidan via chat-servicen.