Sotning

Som ägare eller besittare av en fastighet kan du avtala om sotning med vilket som helst företag som erbjuder sotningstjänster. Sotningen är avreglerad på Sibbo kommuns område.

Sotaren måste ha avlagt yrkesexamen inom sotning. Som beställare kan du vid behov be sotaren visa upp intyg på behörighet.

Gör så här

Avtala om sotning med ett företag inom sotningsbranschen.

Du kan söka kontaktuppgifter till lokala sotare till exempel i reklamer, på Internet, hos nummerupplysningen eller på sotningsbranschens centralförbunds webbplats.