Idrottstjänster kontaktuppgifter

Bild: Suvi Suovaara

Sibbo kommuns idrottstjänster erbjuder ett digert utbud av idrotts- och friluftsmöjligheter för kommunens invånare och arrangerar ledda motionsgrupper. Invånarna har tillgång till en mängd olika idrottsanläggningar, såsom skidspår, bollplaner och gymnastiksalar.