Råden

Sammansättningen av Rådet för personer med funktsionsnedsättning 2017-2019

9 medlemmar som har personliga ersättare. Av medlemmarna representerar 6 handikapp- och anhörigorganisationer, 1 social- och hälsovårdsutskottet, 1 tekniska utskottet och 1 bildningsutskottet.

Organisationernas representanter

Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki Liisa Jankkari (representant)

Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki Harry Jankkari (ersättare)

Keski-Uudenmaan Kuulo ry Risto Pietilä (representant )

Keski-Uudenmaan Kuulo ry Tellervo Hakkari (ersättare)

De Utvecklingstördas Väl i Östra Nyland Monica Ståhls-Hindsberg (representant )

Porvoonseudun Hengitysyhdistys Heikki Liikkanen (ersättare)

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf. Kenneth Ekholm (representant)

Tobias Sandström (ersättare)

Kynnys ry, Sipoon liikuntavammaiset / Porvoon invalidit - Borgå invalider ry Tuula Räikkönen (representant)

Porvoon Invaliidit - Borgå Invalider Sipoon liikuntavammaiset Tomas Jonsson (ersättare)

Kommunens representanter

Social- och hälsovårdsutskottet Suvi-Päivikki Vuoksenranta (ersättare Juha Huotari)

Tekniska utskottet Monika Hämäläinen (ersättare Anna-Karoliina Mattila)

Bildningsutskottet Tom Sundbäck (ersättare Lilli Kahri)

Äldrerådets sammansättning

Äldrerådet har 12 medlemmar och lika många personliga ersättare. Kommunstyrelsen väljer äldrerådets 6 medlemmar enligt penionärsföreningarnas och krigsveteranernas förslag. Kommunsturelsen väljer även 3 förtroendemän och 3 tjänstemän. Äldrerådet väljer ett ordförande och ett viceordförande bland sina medlemmar.

Organisationernas representanter

Sibbo svenska pensionärsförening rf.

Bjarne Heinonen (medlem)

Karl-Gunnar Skogberg (ersättare)

Rita Tackman (medlem)

Solveig Herlin (ersättare)

Sipoon Eläkkeensaajat ry.

Kaarlo Kuntsi (medlem)

Anja Nevala (ersättare)

Brita Seppänen (medlem)

Hilkka Patala (ersättare)

Sibbo Krigsveteraner rf.

Herbert Björkman (medlem)

Lars Björkell (ersättare)

Harry Blomqvist (medlem)

Sven-Gustav Åström (ersättare)

Tjänsteinnehavare

Social- och hälsovårdsavdelningen

Helena Räsänen (medlem), Martikainen (ersättare)

Bildningsavdelningen

Ulla Salento (medlem), Pirjo Pentti (ersättare)

Avdelningen för teknik och miljö

Ossi Hartikainen (medlem), Rainer Långsjö (ersättare)

Förtroendemän

Pauli Heikkilä (medlem), Seija Ryynänen (ersättare)

Hans Blomberg (medlem), Gun Mannila (ersättare)

Maija-Liisa Sahlbom (medlem), Rauno Haapaniemi (ersättare)

Gör så här

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Orförande Tuula Räikkönen

Viceordförande Liisa Jankkari

Sekreterare Jessica Lökfors

Äldrerådet

Ordförande Brita Seppänen

Viceordförande Rita Tackman

Sekreterare Sari Häkkinen