Näringslivs- och sysselsättningssektionen

Näringslivs- och sysselsättningssektionen

Näringslivs- och sysselsättningssektionen svarar för utvecklandet och ordnandet av näringslivs- och sysselsättningstjänsterna, beredningen av de näringslivsstrategiska riktlinjerna samt utvecklandet och marknadsföringen av det näringslivspolitiska regions-, områdes- och programsamarbetet. Sektionen sköter även beredningen och verkställandet av de arbetskraftspolitiska riktlinjerna, det regionala sysselsättningssamarbetet och dess utveckling.

Antti Skogster, ordförande (Peter Nortamo)

Carola Juselius, viceordförande (Marianne Andersson-Lindqvist)

Jonas Lindström (Annika Sarén)

Anneli Komi (Mika Myllynen)

Sari Rissanen (Mari Nikkanen)