Miljöhälsovårdens kontor

Till miljöhälsovårdens uppgiftsområde hör till exempel livsmedelshygien, djurens välbefinnande och badsträndernas vattenkvalitet.

Miljöhälsovården behandlar anmälningar och ansökan om tillstånd om verksamhet som ska följa:

  • livsmedelslagen
  • läkemedelslagen
  • hälsoskyddslagen
  • tobakslagen
  • djurskyddslagen.

Miljöhälsovården ger information om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot eller förebygga sanitära olägenheter.

Miljöhälsovården i Borgå betjänar invånare och företag i Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Betjäningstider

Måndag09:00 - 15:00
Tisdag09:00 - 15:00
Onsdag09:00 - 15:00
Torsdag09:00 - 15:00
Fredag09:00 - 15:00

Kontaktuppgifter

E-postadress

ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi

Telefon

Jourhavande hälsoinspektör, vardagar 9-12

+358 401688844

Webbsida

Besöksinformation

Teknikbågen 1 A, 06100 BorgÅ