Kulturplan

Här kan du bekanta dig med vad som händer på kulturfronten i Sibbo och vilka åtgärder som utvecklas för framtiden. Kulturplanen godkändes av fullmäktige hösten 2020. I planen har man fokuserat sig på att se kulturverksamhetens nuläge samt på basen av detta märka de åtgärder som medförs när kommunen växer. Enligt en kartläggning som genomfördes i Sibbo på våren 2019 är kommuninvånarna nöjda med kulturutbudet. I Sibbo är utbudet mångsidigt; evenemangen, föreställningarna, utställningarna, den grundläggande kostundervisningen samt projekten, fenomenen och innovationerna förstärker den lokala kulturen.

Sibbo är en trivsam och naturnära kulturkommun.

  • Sibbobor har ett starkt band till kulturen och största delen av sibboborna anser att deras förhållande till kulturen är viktigt för dem. I enkäten framgick det att till och med 90 % av sibboborna besöker minst ett kulturevenemang årligen. Invånarna upplever att Sibbos starka sidor är samarbete, omgivningen och närheten till naturen, tvåspråkigheten samt närvaron av professionella aktiva kulturaktörer.
  • Det är på kommunens ansvar att säkerställa att det i kommunen erbjuds mångsidiga kulturtjänster som beaktar de olika ålders- och språkgrupperna och tjänsternas tillgänglighet. Kulturen ska förstärka den lokala identiteten genom att värna om traditioner samt utveckla dem så att de blir en del av kommuninvånarnas liv.
  • I kommunen ordnas flera kulturevenemang. Kommunen har även åtskilliga föreningar och körer som producerar konst samt ett stort antal professionella konstnärer, företagare inom den kreativa branschen och kulturutövare.
  • De viktigaste samarbetsparterna för kommunens kulturtjänster är aktörer som erbjuder grundläggande kostundervisning samt lokala konst- och kulturföreningar.