Gödselbehandling och lagring

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska underrättas om undantag i volymen på en lagringsplats för kreaturgödsel. Anmälan görs i tjänsten Lupapiste.fi.

Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (s.k. Nitratförordningen, 1250/2014) trädde i kraft 1.4.2015.

Med förordningen regleras bl.a. användning av kemisk och organisk gödsel (spillning, organiska gödslingspreparat), lagring av gödsel och olika konstruktioners placering.

Gör så här

Vid avvikelse från volymen för en lagringsplats för kreaturgödsel ska en skriftlig anmälan göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Anmälan kan göras i tjänsten Lupapiste.fi.

E-tjänst