Lannankäsittely ja varastointi

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee ilmoittaa poikkeamisesta karjanlannan varastointitilan tilavuudesta. Taustalla on Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014). Asetuksella säädellään mm. kemiallisten ja orgaanisten lannoitteiden (lanta, orgaaniset lannoitevalmisteet) käyttöä, lannan varastointia ja erilaisten rakennelmien sijoittamista.

Toimi näin

Poikkeamisesta karjanlannan varastointitilan tilavuudesta pitää tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus voidaan tehdä sähköisessä asiointipalvelussa Lupapiste.fi:ssä.

Verkkoasiointi