Esteettömyys

Sipoo haluaa kehittää ympäristöä esteettömäksi kaikille asukkaille. Esteettömyys palvelee lapsiperheitä, ikääntyviä, tilapäisesti toimintarajoitteisia, toimintaesteisiä, kantamusten kanssa liikkuvia – meitä kaikkia.

Esteettömyysohjelmassa on määritetty esteettömyyttä edistäviä suunnitteluperiaatteita, joita noudatetaan katuympäristön suunnittelussa. Esteettömyysohjelmassa tuodaan myös esille, että esteettömän fyysisen ympäristön luomisen lisäksi viranomaisten ja yritysten on tarjottava esteettömät palvelut.