Esityslistat ja pöytäkirjat

Luottamuselinten esityslistat julkaistaan kunnan nettisivuilla ennen luottamuselinten kokouksia.

Valtuusto kokoontuu maanantaisin, suunnilleen kerran kuukaudessa. Esityslista julkaistaan kunnan nettisivuilla pääasiassa kokousta edeltävänä maanantaina, eli viikkoa ennen valtuuston kokousta.

Muiden luottamuselinten julkiset esityslistat julkaistaan kunnan nettisivuilla viisi päivää ennen luottamuselimen kokousta.

Luottamuselinten julkiset pöytäkirjat julkaistaan kunnan nettisivuilla sen jälkeen, kun ne on tarkastettu. Pöytäkirjat asetetaan yleensä nähtäville viimeistään kahdeksantena päivänä kokouksen jälkeen. Verkossa olevissa pöytäkirjoissa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja, ja ne poistetaan tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Vanhat pöytäkirjat

Uuden kuntalain mukaan kunnat voivat julkaista verkossa olevissa pöytäkirjoissa ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Vanhoissa pöytäkirjoissa oli henkilötietoja, joita ei voinut poistaa yksitellen. Tämän vuoksi olemme poistaneet kaikki vanhat pöytäkirjat verkosta ja julkaisemme nyt pöytäkirjat niin, että ne näkyvät verkossa vuoden ajan.

Pöytäkirjat ovat pääasiassa julkisia.

Toimi näin

Pöytäkirjanotteen tai kopion vanhasta pöytäkirjasta voi pyytää Sipoon kunnan kirjaamosta. Esityslistoja ja pöytäkirjoja voit tarkastella Dynasty-tietopalvelussa.