Digistöd

Via digistödet kan man få råd och hjälp om användningen av datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller andra mobila enheter.

Föreningen Enter har två frivilliga digihandledare i Sibbo. De handleder och hjälper till med datorer, mobiltelefoner, pekplattor och olika digitala tjänster. Handledningen är avgiftsfri. Handledningen varar en timme åt gången.

Gör så här

Tidpunkterna för digihandledningen hittar du på Sibbo kommuns webbplats i sektionen Evenemang. Du kan beställa tid till individuell handledning per e-post.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Via digistödet kan du få råd och hjälp om användningen av datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller andra mobila enheter. Stödet kan bestå av kurser i användningen av enheter eller tjänster, rådgivningstillfällen eller personlig hjälp. Den som ger stödet bestämmer vilken typ av hjälp som finns att tillgå och hur man får tillgång till den. Digistöd ges med kundens egen enhet eller en enhet som tillhör aktören som tillhandahåller digistödet. Du kan kontakta aktören som tillhandahåller digistöd via webben, per telefon eller på plats på servicestället.

Personen som ger stöd kan hjälpa dig att uträtta ärenden elektroniskt och hitta tjänster och ge dig grundläggande kunskaper i användningen av olika enheter. I regel erbjuder digistödet dock inte reparation av defekta enheter. Personen som ger dig stöd får inte uträtta ärenden åt dig eller hantera till exempel bankkoder eller andra koder. Berätta inte dina koder för personen som ger stöd.

Stöd kan ges av till exempel servicepunkter, samservicekontor, medborgar- och arbetarinstitut, bibliotek, kamratstödjare, frivilliga, föreningar, organisationer eller företag. Digistödet kan även kallas för olika namn, till exempel digirådgivning eller digihandledning.