Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta tehtävät asiakirjatilaukset arkistosta.

Linkki palvelutaksaan, jossa kuvattu hinnat arkisto- ja kopiointipalvelusta.

Oheisesta linkistä pääset Lupapiste kauppaan, josta löytyy vuodesta 2017 arkistoituja rakennuspiirustuksia.

Toimi näin

Asiakirjatilausta varten tarvitsemme seuraavat tiedot: kiinteistötunnus tai rakennusluvan numero, omistaja ja laskutusosoite.

Rakennusvalvonnan arkistopalveluissa on viivettä henkilöstövajeen takia.

Pyynnöt lähetään ainoastaan sähköpostilla

Paula Kling

e-posti: paula.kling@sipoo.fi

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Arkistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831

Verkkoasiointi