Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta tehtävät asiakirjatilaukset arkistosta.

Asiakirjatilausta varten tarvitsemme seuraavat tiedot: kiinteistötunnus tai rakennusluvan numero, omistaja ja laskutusosoite.

Oheisesta linkistä palvelutaksaan, jossa kuvattu hinnat arkisto- ja kopiointipalvelusta.

Toimi näin

Arkistopalvelu on tauolla 23.6. -12.8.2022 henkilöstövajeen ja kesälomien takia.

Tuona aikana ei tule jättää arkistokopio tilauksia. Pahoittelemme tilannetta ja siitä mahdollisesti aiheutunutta haittaa.

Rakennusvalvonnan arkistopalveluissa on viivettä henkilöstövajeen takia. Asia pyritään korjaamaan kevään 2022 aikana.

Pyynnöt lähetään ainoastaan sähköpostilla

Paula Kling

e-posti: paula.kling@sipoo.fi

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Arkistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831