Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta tehtävät asiakirjatilaukset arkistosta.

Arkistokopioista veloitetaan palvelutaksan mukainen maksu.

Oikealla on linkki palvelutaksaan, jossa kuvattu hinnat arkisto- ja kopiointipalvelusta.

Oheisesta linkistä pääset Lupapiste kauppaan, josta löytyy vuodesta 2017 arkistoituja rakennuspiirustuksia.

Toimi näin

Arkistokopiotilaukset, jotka koskevat ennen 1.1.2017 myönnettyjä lupia, tehdään lupasihteeriltä sähköpostilla paula.kling@sipoo.fi.

Asiakirjatilausta varten tarvitsemme seuraavat tiedot: kiinteistötunnus tai rakennusluvan numero, omistaja ja laskutusosoite.

Rakennusvalvonnan osalta arkistopalveluresurssejamme on leikattu ja skannauksia tehdään noin kerran viikossa.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Arkistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831

Verkkoasiointi