Bildningsutskottet och -sektioner

Bildningsutskottet

Handhar och koordinerar uppgifter som berör småbarnspedagogik-, skol-, biblioteks-, medborgarinstituts-, kultur, turist-, musei-, idrotts- och ungdomsverksamheten.

Charlotta Engblom, ordförande (Laura Günsberg-Sandström)

Tuomas Alaterä, viceordförande (Anders Backström)

Satu Pärssinen (Peter Nortamo)

Markku Metsoila (Juha Salo)

Jari Malm (Kirsi Toivola)

Mari Berg (Caroline Högel-Starck)

Hans-Peter Lindgren (Christoffer Hällfors)

Mari Nikkanen (Jon Korhonen)

Tiina-Maria Levamo (Anna-Karoliina Vilonen)

Svenska utbildningssektionen

Bildningsutskottets svenska och finska utbildningssektioner ombesörjer förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen för sin språkgrupp samt bereder möjligheter till studier i skolor som upprätthålls av samkommuner för yrkesutbildning och i andra skolor.

Caroline Högel-Starck, ordförande (Mari Berg)

Jaana Korkeila-Långsjö, viceordförande (Anders Söderling)

Anders Selén (Jens Hannuksela)

Christoffer Hällfors (Hans-Peter Lindgren)

Mårten Ullberg (Michaela Suomi)

Finska utbildningssektionen

Bildningsutskottets svenska och finska utbildningssektioner ombesörjer förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen för sin språkgrupp samt bereder möjligheter till studier i skolor som upprätthålls av samkommuner för yrkesutbildning och i andra skolor.

Tuomas Alaterä, ordförande (Juha Salo)

Hilla Honkanen, viceordförande (Juuso Tuulinen)

Arild Moen (Micaela Röman)

Kia Lindström (Pauliina Tapio)

Jenni Savolainen (Sonja Hällfors)

Fritidssektionen

Handhar kommunens biblioteks-, kultur-, musei-, turist-, idrotts- och ungdomsverksamhet samt

stöder motsvarande verksamhet som handhas av föreningar och privatpersoner.

Satu Pärssinen, ordförande (Pauliina Tapio)

Joona Vainio, viceordförande (Tuula Keinänen)

Juha Kopra (Joonas Kosonen)

Claudia Lundberg (Peter Forsström)

Rune Packalén (Kenneth Albrecht)

Gör så här

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Som sekreterare för bildningsutskottet fungerar förvaltningsplanerare Minka Lindroos.

Som sekreterare för svenska utbildningssektionen fungerar förvaltningssakkunnig Paulina Maja.

Som sekreterare för finska utbildningssektionen fungerar förvaltningsplanerare Minka Lindroos.

Som sekreterare för fritidssektionen fungerar förvaltningsplanerare Minka Lindroos.