Bibliotekets hemtjänst

Bild: Paola Dadda

Bibliotekets hemtjänst.

Biblioteksmaterial kan levereras hem till kunden. Den avgiftsfria hemtjänsten är avsedd för sibbobor som p.g.a. handikapp, sjukdom, hög ålder eller annan orsak inte själv kan besöka biblioteket.

Gör så här

Om du vill få hemtjänst eller mer information om den, vänligen kontakta hemtjänsten.