Bibliotekets hemtjänst

Bild: Paola Dadda

Biblioteksmaterial kan levereras hem till kunden. Hemtjänsten är avsedd för rörelsehämmade Sibbobor som p.g.a handikapp, sjukdom eller hög ålder inte själva kan besöka biblioteket.

Gör så här

Om du vill få hemtjänst eller mer information om den, vänligen kontakta hemtjänsten.

För vem och på vilka villkor

Hemtjänsten är avsedd för rörelsehämmade Sibbobor som p.g.a handikapp, sjukdom eller hög ålder inte själva kan besöka biblioteket.

Betalningsinformation