Begränsning av vattenskotertrafiken

Miljönämnden i Sibbo har beslutat om begränsning av vattenskotertrafiken på Sibbo kommuns område. Beslutet trädde i kraft 1.11.1995.

Vattenskotertrafiken begränsas på följande områden:

  • sjöar: körning med vattenskoter i sjöar inom Sibbo kommun är helt och hållet förbjudet
  • havsområden: körning med vattenskoter är förbjudet i områden i skärgården som är fredade med stöd av naturvårdslagen samt inom en 200 meter bred strandzon på hela havsområdet
  • kommunens badstränder: körning med vattenskoter är förbjudet vid stränderna

En hastighetsbegränsning på högst 10 km/h bör iakttas i följande fall:

  • när man förflyttar sig från en plats till en annan i åar
  • när man med vattenskoter förflyttar sig från stranden till ett havsområde på 200 meters avstånd
  • när man kör i närheten av stränderna mellan kl. 22.00 och 6.00

Gör så här

Det är möjligt att ordna vattenskotertävlingar inom de havsområden som kommunen äger eller besitter. Tävlingsarrangören ska komma överens om tävlingen med kommunens miljövårdsmyndighet. Du kan kontakta miljövårdsmyndigheten i Sibbo kommun per e-post, miljo@sibbo.fi.