Badstränder

Bild: Suvi Suovaara

Sibbo kommuns allmänna badstränder och -platser där du kan simma och njuta av det härligt svalkande vattnet.

Myndighetstillsynen över badstränder

Miljöhälsovården undersöker vattenkvaliteten regelbundet. Badsträndernas mikrobiologiska vattenkvalitet analyseras 3–4 gånger per badsäsong. Vid provtagnineng iakttags även förekomsten av blågröna alger. Analysresultaten offentliggörs på webben och på badstrandens anslagstavla.

Borgå stad, Miljöhälsovård

Teknikbågen 1A

06100 BORGÅ

Jourtelefon må-fre kl. 9-12 tfn.040 168 8844