Andra nämnder

Andra nämnder

Revisionsnämnden

Nämndens uppgift är att för fullmäktige bereda ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin samt bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Thomas Sundström, ordförande (Ann-Christin Nokelainen)

Markus Söderqvist, viceordförande (Anders Backström)

Laura Laakso (Harri Lehtonen)

Danita Westphal (Maria Thelen)

Timo Bonsdorff (Jarkko Haverinen)

Centralvalnämnden

Ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val i kommunen.

Sture Lindqvist, ordförande

Liisa Jankkari, viceordförande

Mervi Hursti, medlem

Maija-Liisa Sahlbom, medlem

Sami Siltaloppi, medlem

Centralvalnämndens ersättare:

Janica Bergström, 1. ersättare

Kalle Vihtari, 2. ersättare

Tiina Sinkkonen, 3. ersättare

Timo Maaranen, 4. ersättare

Hans-Eric Christiansson, 5. ersättare

Gör så här

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Som sekreterare för revisionsnämnden fungerar kommunens revisor.

Som sekreterare för centralvalnämnden fungerar förvaltningschef Jenni Björksten.