Tarjouspyynnöt ja hankinnat

Sipoon kunnan tarjouspyynnöt laaditaan sähköisissä hankintajärjestelmissä. Tarjouspalvelut.fi-sivustolla on kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat ja kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat.

Sipoon kunnan ja muiden kuntien/kaupunkien tarjouspyyntöjä on nähtävillä julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa.

Toimi näin

Voit tutustua Sipoon kunnan hankintoihin sekä hankintaohjeisiin oheisista linkeistä.

Hankinnan kohteet, kuvaukset ja määräajat ovat nähtävillä ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjousten jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun.

Tausta ja lainsäädäntö


Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397