Alguppföljning

Den riksomfattande alguppföljningen koordineras av Finlands miljöcentral (SYKE) och genomförs i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) och de kommunala miljömyndigheterna. Alguppföljningen har inletts år 1998 för att få en allmän bild av situationen vad gäller blågröna alger i hela landet.

Gör så här

Du kan följa alguppföljningen via Finlands miljöcentralens (SYKE) tjänster.