Valet av timgräns samt frånvarons inverkan på klientavgiften

Gottgörelse för frånvaro på basis av lagen om klientavgifter:

  • Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under en kalendermånad, debiteras ingen avgift för månaden i fråga.
  • Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande mer än tio (10) verksamhetsdagar
   under en kalendermånad, debiteras hälften av månadsavgiften.
  • Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom under en hel kalendermånad, debiteras hälften av månadsavgiften.
  • Klientavgiften debiteras för högst 11 kalendermånader under verksamhetsåret (1.8.-31.7.)

Daghemsföreståndaren har rätt att vid behov be om ett läkar- eller hälsovårdarintyg för sjukfrånvaron.

Avgiftsfrihet under sommartiden i Sibbo

 1. Den avgiftsfria månaden är juli förutsatt att barnet börjat i småbarnspedagogiken före 1.9 det föregående året. En inflyttande familj ska meddela ifall barnet varit inom kommunal småbarnspedagogik i någon annan kommun under verksamhetsåret (enligt lagen om klientavgifter).
 2. Ifall barnet inte deltar i småbarnspedadgogiken under tiden 1.6-31.7, debiteras ingen klientavgift för perioden. Förutsatt att vårdnadshavaren meddelat om frånvaron i sommarförfrågan på våren.
 3. Året då barnet börjar inom förskoleundervisningen, har familjen möjlighet att säga upp barnets plats inom småbarnspedagogiken och börja förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik enligt lagen om grundläggande utbildning. Ingen avgift debiteras för frånvarotiden.

Under sommarfrånvaron behålls barnets plats inom den kommunala småbarnspedagogiken i kraft och familjen kan inte för samma tid erhålla barnavårdsstöd av Fpa. För att erhålla stöd, måste platsen inom småbarnspedagogiken sägas upp.

 

Faderskapsledigheten

Frånvaro under faderskapsledigheten är kostnadsfri för barnet, som faderskapsledigheten avser. Enligt lagen för småbarnspedagogik kan barnet inte delta i småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten. Familjens andra barn kan delta i småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten. Ifall familjens andra barn inte deltar i småbarnspedagogiken är deras frånvaro inte avgiftsfri.

Frånvaro p.g.a. faderskapsledighet ska meddelas skriftligt till daghemsföreståndaren senast fjorton dagar (2 veckor) före den avsedda ledigheten startdatum. Platsen för småbarnspedagogiken hålls kvar under faderskapsledigheten.

 

Senast uppdaterad 24.01.2023