Stöd för privat vård och kommuntillägget i Sibbo

Stöd för privat vård och kommuntillägget kan ansökas av familjer, vars barn börjar i privat småbarnspedagogik som ordnas med stöd för privat vård i Sibbo eller i en annan kommun.

Daghem som ordnar småbarnspedagogik med stöd för privat vård i Sibbo är Musiikkipäiväkoti Poco och Daghemmet Kuus. Stöd för privat vård kan också sökas av en familjer, som vill anställa en vårdare hem för att sköta barn under skolåldern.

Stöd för privatvård består av vårdpeng, vårdtillägg och kommuntillägget. Vårdtillägget är inkomstbaserad.

Stöd för privatvård Vårdpeng Vårdtillägg* kommuntillägget
Daghemsvård, barn under 3 år 192,28 0-265,85 655
Daghemsvård, barn över 3 år 192,28 0-265,85 531
Gruppfamiljedagvård, barn under 3 år 192,28 0-265,85 300
Gruppfamiljedagvård, barn över 3 år 192,28 0-265,85 175
Anställd vårdare, barn under 3 år 192,28 0-265,85 300
Anställd vårdare, barn över 3 år 192,28 0-265,85 175

Vårdtillägget betalas endast om vårdtiden överstiger 25 timmar i veckan. 

Stöd för privat vård och kommuntillägget ansöks direkt från Fpa. 

Beslutet om stöd för privatvård gör Fpa och skickar beslutet för kännedom till familjen och serviceproducenten för småbarnspedagogik. Stödet betalas direkt till serviceproducenten.

Senast uppdaterad 06.11.2023