Yksityisen hoidon tuki ja Sipoon kuntalisä

Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää voi hakea perhe, jonka lapsi aloittaa yksityisen hoidon tuella toimivassa varhaiskasvatuksessa Sipoossa tai muussa kunnassa.  Sipoossa yksityisen hoidon tuella toimivia päiväkoteja ovat Musiikkipäiväkoti Poco ja Daghemmet Kuus. Yksityisen hoidon tukea voi hakea myös perhe, joka haluaa palkata hoitajan kotiin hoitamaan alle kouluikäistä lasta.

Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta, hoitolisästä ja kuntalisästä. Hoitolisä on tulosidonnainen.

Yksityisen hoidon tuki Hoitoraha Hoitolisä* Kuntalisä
Päiväkotihoito, alle 3-vuotias lapsi 192,28 0-265,85 655
Päiväkotihoito, yli 3-vuotias lapsi 192,28 0-265,85 531
Ryhmäperhepäivähoito, alle 3-vuotias lapsi 192,28 0-265,85 300
Ryhmäperhepäivähoito, yli 3-vuotias lapsi 192,28 0-265,85 175
Palkattu hoitaja, alle 3-vuotias lapsi 192,28 0-265,85 300
Palkattu hoitaja, yli 3-vuotias lapsi 192,28 0-265,85 175

Kuntalisää maksetaan vain, jos hoitoaika ylittää 25 tuntia viikossa.

Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää haetaan suoraan Kelasta.

Päätökset yksityisen hoidon tuesta tekee Kela ja lähettää päätöksen tiedoksi perheelle ja varhaiskasvatuspalvelun tuottajalle. Tuki maksetaan suoraan palveluntuottajalle

Viimeksi muokattu 06.11.2023