Stöd för hemvård av barn och kommuntillägget i Sibbo

Familjen kan välja hemvårdsstöd om familjen har minst ett barn under 3 år. Stöd kan beviljas genast efter att föräldrapenningperioden upphört.

Hemvårdsstöd kan också utbetalas för ett barn över 3 år, om familjen har andra barn under 3 år. Hemvårdsstödet upphör senast när det yngsta barnet fyller 3 år.

Vad består stödet av?

  • lagstadgad vårdpenning
  • lagstadgat vårdtillägg som påverkas av familjens inkomster
  • kommuntillägget i Sibbo

 

Stöd för hemvård av barn Lagstadgad vårdpenning
euro / mån
Lagstadgat vårdtillägg som påverkas av familjens inkomster euro / mån Kommuntillägget i Sibbo*
Familjens yngsta barn under 3 år 338,34 Betalas endast för ett barn i familjen, max. 181,07 euro / mån 200 euro / mån / familjens yngsta barn
Övriga barn under 3 år 101,29 40 euro / mån / varje barn under skolålderi
Övriga barn över 3 år eller under skolåldern 65,09 40 euro / mån / varje barn under skolålder

* Kommuntillägget för hemvårdsstöd av barn i Sibbo sker enligt prövning och fastställs av Bildningsutskottet.

 

Villkor för kommuntillägget:

  1. Alla barn under skolålder vårdas hemma, undantaget deltagande i förundervisning 4h/dag.
  2. Kommuntillägg betalas inte under föräldrapenningperioden.

 

Senast uppdaterad 06.11.2023