Kotihoidon tuki ja Sipoon kuntalisä

Perhe voi valita kotihoidon tuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Mistä tuki koostuu?

  • lakisääteisestä hoitorahasta
  • lakisääteisestä perheen tuloista riippuvasta hoitolisästä
  • Sipoon kotihoidon tuen kuntalisästä

 

Kotihoidon tuki Lakisääteinen hoitoraha
euroa / kk
Lakisääteinen perheen
tuloista riippuva
hoitolisä euroa / kk
Sipoon kotihoidon tuen  kuntalisä*
Perheen nuorin alle 3-v 338,34 maksetaan vain yhdestä perheen lapsesta max. 181,07 e/kk 200 euroa / kk / perheen nuorin lapsi
Muut alle 3 v. 101,29 40 euroa / kk / jokainen alle kouluikäinen lapsi
Muut yli 3- v tai alle kouluikäinen lapsi 65,09 40 euroa / kk / jokainen alle kouluikäinen lapsi

*Sipoon kotihoidon tuen kuntalisä on harkinnanvarainen ja kunnan Sivistysvaliokunnan vahvistama.

 

Kuntalisän ehdot:

  1. Kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona, paitsi esiopetukseen voi osallistua 4h/pv.
  2. Kuntalisää ei makseta vanhempainrahakauden aikana.

 

 

 

Viimeksi muokattu 06.11.2023