Meddelande av vårdtid för barn i kommunens småbarnspedagogik

DaisyFamily kan du boka barnets vårdtider, följa med den reserverade/förverkligade vårdtiden, kontrollera barnets basuppgifter, sköta kontakten med daghemmets personal samt fylla i barnets plan för småbarnspedagogik. 

 I DaisyFamily ska vårdnadshavarna

  • Reservera motsvarande mängd timmar för barnet i DaisyFamily i enlighet med den mängd timmar som maximalt har kommit överens om för varje kalendermånad enligt timgränserna (kan vara kortare och längre enskilda dagar). Faktureringen sker på basis av den överenskomna timgränsen 
  • Ifall denplanerade vårdtiden överskridsbildas den fakturerade tiden av de yttersta tidsparen (planerad reservation + överskridning).  Om barnets vårdtid överskrider den maximala timgränsen för ifrågavarande månad, höjs klientavgiften till följande timgräns.
  • Vårdnadshavarna ser de aktuella vårdtidsreserveringarna, vårdtidsuppföljningen samt timgränsen för faktureringen DaisyFamily.   
  • Vårdtidsreserveringarnalåser sig alltid en och en halv vecka före, på torsdag kl. 12, för de kommande tre veckorna. T.ex.måndag 19.4 låser sig på torsdag 8.4 kl. 12.00. (Skiftesvården har en skild låsningstidtabell, som daghemmet informerar om separat.)  

 

Anvisningar om anmälan av vårdtider hittar du här.

Senast uppdaterad 12.10.2021