Kunnallisen varhaiskasvatuksen hoitoaikojen ilmoittaminen

DaisyFamily:stä pääsette varaamaan lapsellenne hoitoajat, tarkistamaan lapsenne perustiedot ja toteumat, yhteydenpidon henkilökunnan kanssa sekä täyttämään lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. 

Huoltajien tulee DaisyFamily:ssä:

  • Varata maksimissaan kalenterikuukaudelle sovitun tuntiportaan mukainen määrä tunteja (voi olla lyhyempiä ja pitempiä päiviä). Laskutus tapahtuu valitun tuntiportaan mukaan.
  • Jos suunniteltu hoitoaika ylittyy, laskutettava aika muodostuu uloimmista aikapareista (suunniteltu aikavaraus + ylitysaika).  Jos lapsen hoitoaika ylittää kuukaudessa sovitun tuntiportaan, nousee kyseisen kuukauden asiakasmaksu seuraavalle tuntiportaalle.
  • Huoltaja näkee DaisyFamilyssa ajantasaisesti hoitoaikavaraukset, hoitoaikatoteuman, sekä laskutuksen perusteeksi valikoituneen tuntimäärän.
  • Hoitoaikavaraukset lukkiutuvat aina puolitoista viikkoa ennen, torstaina klo 12, seuraavan kolmen viikon osalta. Esim. maanantai 19.4 lukkiutuu torstaina 8.4 klo 12.00. (Vuorohoidolla on erilainen lukkiutumisaikataulu; päiväkodista saa tarkemmat tiedot.)

 

Ohjeet DaisyFamilyn käytöstä löytyy tästä.

Viimeksi muokattu 12.10.2021