Klientavgift för småbarnspedagogik

I daghemmen och i familjedagvården faktureras klientavgiften procentuellt på basis av familjens storlek, bruttoinkomster och vårdbehovet.

Klientavgift

Fr.o.m. 1.3.2023.

Familjens
storlek/
antal personer
Bruttoinkomstgräns
för lägsta avgiften
€/mån
Betalningsprocent % Bruttoinkomstgräns
för högsta avgiften
€/mån
2 3874 10,70 6626
3 4998 10,70 7750
4 5675 10,70 8427
5 6353 10,70 9105
6 7028 10,70 9780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgiften för familjens yngsta barn är som mest 295 €/mån. Avgiften för familjens andra barn är 40 % av det första barnets avgift, som mest 118 €/mån. Avgiften för familjens följande barn, är alltid 20 % av det yngsta barnets avgift.

Om familjens storlek är större än 6, höjs den inkomst enligt vilken dagvårdsavgiften bestäms med 197 euro för varje följande av familjens minderåriga barn.

Uppgifter om familjens inkomster meddelar du elektroniskt i eDaisy genom att fylla i inkomstutredningen. På samma ställe meddelar du om du vill få en pappersfaktura ellen en e-faktura.

 

Avgiftsräknare

Du kan beräkna din familjs klientavgift inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2021 med hjälp av Undervisnings- och kulturministeriets riktgivande avgiftsräknare https://minedu.fi/sv/raknare-for-klientavgifter. Även i programmet eDaisy finns en avgiftsräknare med vilken du kan räkna ut ett estimat på klientavgiften för småbarnspedagogik för din familj. Du observerar väl, att avgiftsräknarna endast ger ett estimat av värdet på tjänsten.

 

Servicebehovet och klientavgiften

Klientavgiften påverkas av det månatliga och det dagliga servicebehovet:

Timbaserad småbarnspedagogik:
fyra timgränser
Avgift
%
Högsta avgift
euro / mån
I genomsnitt 15h / vecka,
max 63h / mån
45% 133e
I genomsnitt 25h / vecka,
max 105h / mån
60% 177e
I genomsnitt 34h / vecka,
max 147h / mån
80% 236e
I genomsnitt 35h / vecka,
mer än 148h / mån
100% 295e

Avgift för skiftesvård

Vid bestämmande av avgiften för skiftesvård, används följande timantal och klockslag. Om barnet är i småbarnspedagogiken:

  • mellan kl 6.30 och 17.30, en (1) verksamhetsdag
  • efter kl 17.30 och perioden har pågått i mer än 10 timmar, en (1) verksamhetsdag
  • mellan kl 22 och kl 6.30, en (1) verksamhetsdag
  • 24-timmar fortgående period, två (2) verksamhetsdagar
  • mer än 24-timmar fortgående period, tre (3) verksamhetsdagar

 

Övriga avgifter

    • För deltagande i tillfällig, heltidverksamhet debiteras 25,90 € / dag / barn.
    • För öppen småbarnspedagogik, dvs. klubbverksamhet debiteras 30 euro/ termin.

Senast uppdaterad 28.08.2023