Klientavgift för småbarnspedagogik

I daghemmen och i familjedagvården faktureras klientavgiften procentuellt på basis av familjens storlek och bruttoinkomster.

Klientavgiften 1.8.2021

Lagen om klientavgiften inom småbarnspedagogiken förändrades 1.8.2021. Då sänktes klientavgiften inom småbanspedagogiken genom en höjning av inkomstgränserna som ligger till grund för avgifterna med 31 %. Detta medförde en sänkning av flera familjers klientavgift.

Klientavgiftens inkomstgränser

Familjens
storlek/
antal personer
Bruttoinkomstgräns
för lägsta avgiften
€/mån
Betalningsprocent % Bruttoinkomstgräns
för högsta avgiften
€/mån
2 2798 10,70 5485
3 3610 10,70 6297
4 4099 10,70 6786
5 4588 10,70 7275
6 5075 10,70 7762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgiften för familjens yngsta barn är som mest 288 €/mån. Avgiften för familjens andra barn är 40 % av det första barnets avgift, som mest 115 €/mån. Avgiften för familjens följande barn, är alltid 20 % av det yngsta barnets avgift.

Om familjens storlek är större än 6, höjs den inkomst enligt vilken dagvårdsavgiften bestäms med 189 euro för varje följande av familjens minderåriga barn.

 

Avgiftsräknare

Du kan beräkna din familjs klientavgift inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2021 med hjälp av Undervisnings- och kulturministeriets riktgivande avgiftsräknare https://minedu.fi/sv/raknare-for-klientavgifter. Även i programmet eDaisy finns en avgiftsräknare med vilken du kan räkna ut ett estimat på klientavgiften för småbarnspedagogik för din familj. Du observerar väl, att avgiftsräknarna endast ger ett estimat av värdet på tjänsten.

 

Servicebehovet och klientavgiften

Klientavgiften påverkas av det månatliga och det dagliga servicebehovet:

Servicebehov
Småbarnspedagogik
Timbaserad småbarnspedagogik:
fyra timgränser
Avgift
%
Högsta avgift
euro / mån
3h eller mindre / dag I genomsnitt 15h / vecka,
max 63h / mån
45% 130e
5h eller mer / dag, eller
10-12 dagar / mån
I genomsnitt 25h / vecka,
max 105h / mån
60% 173e
5h-7h / dag, eller
13-16 dagar / mån
I genomsnitt 34h / vecka,
max 147h / mån
80% 230e
mer än 7h / dag, eller
över 16 dagar / mån
I genomsnitt 35h / vecka,
mer än 148h / mån
100% 288e

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgift för skiftesvård

Vid bestämmande av avgiften för skiftesvård, används följande timantal och klockslag. Om barnet är i småbarnspedagogiken:

 • mellan kl 6.30 och 17.30, en (1) verksamhetsdag
 • efter kl 17.30 och perioden har pågått i mer än 10 timmar, en (1) verksamhetsdag
 • mellan kl 22 och kl 6.30, en (1) verksamhetsdag
 • 24-timmar fortgående period, två (2) verksamhetsdagar
 • mer än 24-timmar fortgående period, tre (3) verksamhetsdagar

 

Övriga avgifter

  • För deltagande i tillfällig, heltidverksamhet debiteras 25,90 € / dag / barn.
  • Öppen småbarnspedagogik, dvs. klubbverksamhet debiteras enligt barnets närvaro per vecka:
   1-2 gånger i veckan = 30 euro/termin
   3-4 gånger i veckan = 60 euroa/termin

 

 

Senast uppdaterad 23.11.2021