Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa peritään asiakasmaksu perheen koon ja bruttotulojen mukaan, prosentuaalisesti.

Asiakasmaksut 1.8.2021

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.8.2021. Tällöin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 %. Muutos vaikutti useiden perheiden asiakasmaksuihin alentavasti.

Asiakasmaksun tulorajat

Perheen koko/ henkilöä Vähimmäismaksun
bruttotuloraja €/kk
Maksuprosentti
%
Korkeimman
maksun
bruttotuloraja
€/kk
2 2798 10,70 5485
3 3610 10,70 6297
4 4099 10,70 6786
5 4588 10,70 7275
6 5075 10,70 7762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perheen nuorimman lapsen maksu on korkeintaan 288 €/kk. Perheen toisen lapsen maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta, korkeintaan 115 €/kk. Perheen seuraavien lasten maksut ovat 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Maksulaskuri

Voit arvioida perheesi varhaiskasvatusmaksun Opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaa antavan maksulaskurin avulla https://minedu.fi/maksulaskuri. Myös eDaisy ohjelman sisällä löytyy maksulaskuri jolla voit arvioida kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuden sinun perheellesi. Huomioithan, että laskureista saat suuntaa-antavan maksun suuruuden.

 

Palveluntarve ja asiakasmaksu

Asiakasmaksun määrään vaikuttaa varhaiskasvatuspalvelun tarve kuukaudessa sekä päivittäinen palveluntarve:

Palveluntarve
Varhaiskasvatus
Tuntiperusteinen varhaiskasvatus:
neljä tuntiporrasta
Maksuprosentti
%
Suurin maksu
euroa / kk
3h tai alle / päivä Keskimäärin 15h / vko,
max 63h / kk
45% 130e
5h tai alle / päivä, tai
10-12 päivää / kk
Keskimäärin 25h / vko,
max 105h / kk
60% 173e
5h-7h / päivä, tai
13-16 päivää / kk
Keskimäärin 34h / vko,
max 147h / kk
80% 230e
yli 7h / päivä, tai
yli 16 päivää / kk
Keskimäärin 35h / vko,
yli 148h / kk
100% 288e

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksu vuorohoidosta

Vuorohoidon asikasmaksuja määritettäessä sovelletaan varhaiskasvatuspäiviä laskettaessa seuraavia tuntimääriä ja kellonaikoja. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa:

 • klo 6.30 ja 17.30 välillä, yksi (1) toimintapäivä
 • klo 17.30 jälkeen ja jakso on jatkunut yli 10 tuntia, yksi (1) toimintapäivä
 • klo 22 ja klo 6.30 välillä, yksi (1) toimintapäivä
 • 24 tunnin yhtämittaisesta jaksosta, kaksi (2) toimintapäivää
 • yli 24 tunnin yhtämittaisesta jaksosta, kolme (3) toimintapäivää

 

Muut maksut

  • Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään 25,90 € / pvä / lapsi kokopäiväisestä toimintapäivästä.
  • Avoin varhaiskasvatus, eli kerhotoiminnan asiakasmaksu, määräytyy lapsen viikoittaisen osallistumismäärän perusteella:
   1-2 kertaa viikossa = 30 euroa/kausi
   3-4 kertaa viikossa = 60 euroa/kausi

 

 

Viimeksi muokattu 23.11.2021