Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa peritään asiakasmaksu perheen koon, bruttotulojen ja hoidon tarpeen mukaan, prosentuaalisesti.

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.3.2023 lähtien.

Perheen nuorimman lapsen maksu on korkeintaan 295 €/kk. Perheen toisen lapsen maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta, korkeintaan 118 €/kk. Perheen seuraavien lasten maksut ovat 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen koko/ henkilöä Vähimmäismaksun
bruttotuloraja €/kk
Maksuprosentti
%
Korkeimman
maksun
bruttotuloraja
€/kk
2 3874 10,70 6626
3 4998 10,70 7750
4 5675 10,70 8427
5 6353 10,70 9105
6 7028 10,70 9780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämiseen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja tai jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 28 euroa, maksua ei peritä.

Perheen kokoaikainen varhaiskasvatusmaksu lasketaan seuraavan mallin mukaan:
Taulukosta perhekoon mukainen varhaiskasvatuksen vähimmäisbruttotuloraja/kk, joka vähennetään (keskimääräisistä) kuukausibruttotuloista.
Jäljelle jäävästä luvusta otetaan 10,7 % mukainen osuus = nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy etukäteen tehdyn hoidon tarpeen mukaisesti. Sopimus tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi.

Katso alla olevista taulukosta, miten maksu määräytyy hoidon tarpeen mukaan.

Hoitotunnit/kk Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta
Max 63 tuntia/kk (n. 15 h/vko, vain esiopetusikäisille) 45 %
Max 105 tuntia/kk (n. 25 h/vko) 60 %
Max 147 tuntia/kk (n. 34 h/vko) 80 %
Yli 148 tuntia/kk (n. 35 h/vko) 100 %

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.8.2024 lähtien.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on elokuun 2024 alusta alkaen 311 euroa nuorimmasta ja 124 euroa (40 %) toiseksi nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta. Muiden lasten kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Myös tuloluokat nousevat seuraavasti:

Perheen koko/ henkilöä Vähimmäismaksun
bruttotuloraja €/kk
Maksuprosentti
%
Korkeimman
maksun
bruttotuloraja
€/kk
2 4066 10,70 6972
3 5245 10,70 8151
4 5956 10,70 8862
5 6667 10,70 9573
6 7376 10,70 10282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut maksut

    • Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään 25,90 € / pvä / lapsi kokopäiväisestä toimintapäivästä.
    • Avoin varhaiskasvatus, eli kerhotoiminnan asiakasmaksu on 30 euroa/ kausi.

 

Viimeksi muokattu 14.03.2024