Familjedagvårdens betalningsgottgörelse

Ansökning om betalningsgottgörelse i familjedagvården

Då den egentliga familjedagvårdsplatsen inte är tillgänglig p.g.a. en orsak som beror på
familjedagvårdaren

Som reservvårdplats fungerar det daghem som man kommit överens om med familjen. Vårdtiderna på reservvårdsplatsen är desamma som på den ordinarie vårdplatsen.

Vårddagar som är avgiftsfria är de dagar då familjedagvård inte kan erbjudas på grund av t.ex. familjedagvårdarens semester och barnet inte utnyttjar sin reservdagvårdsplats, utan familjen ordnar vården själv.

Ansök om betalningsgottgörelse:

  • Familjen skall meddela i DaisyFamily dagarna de ansöker om gottgörelse för till förmannen för familjedagvården, Ritva Blomster, senast den 2:a dagen följande månad. Senare inkomna betalningsgottgörelser går inte att behandla. De avgiftsfria dagarna gottgörs i den aktuella kalendermånadens faktura .

Avgiften gottgörs inte ifall barnet inte behöver reservvård under den tid vårdaren är
frånvarande (t.ex. infaller barnets semester samtidigt eller dagarna är på förhand överenskomna som lediga dagar).

 

I övrigt följer familjedagvårdens frånvaron samma principer som för småbarnspedagogiken.

Senast uppdaterad 05.10.2021