Perhepäivähoidon maksuhyvitys

Maksuhyvitysten hakeminen perhepäivähoidossa

Kun varsinainen perhepäivähoitopaikka ei ole perhepäivähoitajasta johtuvasta syystä käytössä

Varahoitopaikkana toimii perheen kanssa sovittu päiväkoti, jossa noudatetaan samoja hoitoaikoja kuin varsinaisessa hoitopaikassa.

Maksuttomia hoitopäiviä ovat ne hoitopäivät, jolloin perhepäivähoitoa ei voida tarjota esim. perhepäivähoitajan lomasta johtuen, eikä varahoitopaikkaa käytetä, vaan perhe järjestää lapsensa varhaiskasvatuksen itse.

Hae maksuhyvitystä näin:

  • Perheen tulee ilmoittaa DaisyFamily:ssä hyvitystä haettavista päivistä perhepäivähoidon esimiehelle, Ritva Blomster, viimeistään seuraavan kuukauden 2. päivään mennessä. Myöhemmin tulleita hyvityspyyntöjä ei voida käsitellä. Maksuttomat päivät hyvitetään ko. kuukauden päivähoitomaksussa.

Maksua ei kuitenkaan hyvitetä, jos lapsella ei ole hoitajan poissaolon aikana tarvetta varahoitoon (esim. lapsen loma-aika samanaikaisesti hoitajan poissaolon kanssa tai ennalta sovitut vapaapäivät).

Muilta osin perhepäivähoidon poissaolot seuraavat varhaiskasvatuksen poissaolohyvityksiä.

Viimeksi muokattu 05.10.2021