Ansökan till privat småbarnspedagogik

Ansök till den privata småbarnspedagogiken med den privata serviceproducentens egna ansökningsblankett.

 

Ansök till ett daghem som fungerar med servicesedel:

 1. Ansök om en dagvårdsplats för barnet senast fyra (4) månader för behovet av småbarnspedagogik. Ansök direkt hos serviceproducenten.
 2. Efter att daghemsplatsen blivit bekräftad, ansök om en servicesedel i eDaisy. Meddela samtidigt familjens inkomster.
 3. Alternativt kan du meddela att du betalar högsta klientavgiften. Kommunen behöver inkomstutredningen för att kunna göra beslut om servicesedeln.

Servicesedeln beviljas då familjen lämnat in all ovan nämnd information och den privata serviceproducenten bekräftat inledandet av småbarnspedagogiken.

Då familjen får plats i ett privat daghem, upphör ansökningsprocessen till kommunal småbarnspedagogik.
Beslut om beviljad servicesedel meddelas i eDaisy. Programmet skickar ett meddelande till din e-post då beslutet meddelats.

Daghem i Sibbo som fungerar med servicesedel:

 • Box barnträdgård
 • Daghemmet Arken
 • Lehmuslinnan päiväkoti
 • Nickby barnträdgård
 • Norlandia Kaisla

 

Ansök till ett daghem som fungerar med stöd för privat vård:

 1. Ansök om en dagvårdsplats för barnet senast fyra (4) månader för behovet av småbarnspedagogik. Ansök direkt hos serviceproducenten.
 2. Stöd för privat vård och kommuntillägg ansöks hos Fpa på blankett WH 1r. Stödet utbetalas direkt till serviceproducenten.
 3. Den privata serviceproducenten prissätter sina tjänster själv och fakturerar kunden själv.

Då familjen får plats i ett privat daghem, upphör ansökningsprocessen till kommunal småbarnspedagogik.

Daghem i Sibbo som fungerar med stöd för privat vård:

 • Kuus daghem
 • Musiikkipäiväkoti Poco

 

Ansök till privat familjedagvård

Familjen kan välja en privat familjedagvårdare för sitt barn och få stöd för privat vård av Fpa.

En privat familjedagvårdare måste vara godkänd av kommunen. Samma lagar och regler gäller den privata familjedagvårdaren som den kommunala. Kommun övervakar, vägleder och samarbetar med de privata familjedagvårdarna.

 

Senast uppdaterad 06.11.2023