Hakeminen yksityiseen varhaiskasvatukseen

Hakeminen yksityiseen päiväkotiin

Hae yksityiseen päiväkotiin suoraan yksityisen palveluntuottajan omalla hakemuksella.

 

Hae palvelusetelillä toimivaan päiväkotiin näin:

 1. Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista. Hae suoraan palveluntuottajalta.
 2. Päiväkotipaikan varmistuttua, hae kunnalta palveluseteliä sähköisesti täyttämällä hakemuksen eDaisy:ssä. Ilmoita samalla tulotietosi.
 3. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa maksavasi korkeinta asiakasmaksua. Kunta tarvitsee tuloselvityksen ennen palvelusetelipäätöksen myöntämistä.

Palveluseteli myönnetään, kun perhe on tehnyt yllä mainitut toimenpiteet ja yksityinen palveluntuottaja on ilmoittanut hoidon aloittamisesta kunnan Varhaiskasvatuspalveluille.

Kun perhe saa paikan yksityisestä päiväkodista, kunnalliseen varhaiskasvatukseen jätetty hakemus raukeaa.
Palvelusetelipäätös toimitetaan eDaisyyn. Ilmoitus päätöksen saapumisesta tulee sähköpostiin.

Sipoossa toimivat palvelusetelipäiväkodit:

 • Box barnträdgård
 • Daghemmet Arken
 • Lehmuslinnan Päiväkoti
 • Nickby barnträdgård
 • Norlandia Kaisla

 

Hae yksityisen hoidon tuella toimivaan päiväkotiin näin:

 1. Hae varhaiskasvatuspaikkaa suoraan palveluntuottajalta.
 2. Yksityistä hoidon tukea ja kuntalisää haetaan Kelalta, Kelan lomakkeella WH 1 (Lasten yksityisen hoidon tuki). Tuki maksetaan suoraan palveluntuottajalle.
 3. Yksityinen palveluntuottaja hinnoittelee itse varhaiskasvatuspaikan ja laskuttaa suoraan asiakasta.

Kun perhe saa paikan yksityisestä päiväkodista, kunnalliseen varhaiskasvatukseen jätetty hakemus raukeaa.

Sipoossa yksityisellä tuella toimivat päiväkodit:

 • Kuus daghem
 • Musiikkipäiväkoti Poco

 

Hakeminen yksityiseen perhepäivähoitoon

Perheet voivat myös valita yksityisen perhepäivähoidon ja saada yksityisen hoidon tukea Kelalta.

Yksityinen perhepäivähoitaja tulee olla kunnan hyväksymä. Yksityisiä perhepäivähoitajia ohjaa samat lait ja säännöt kun kunnallisia perhepäivähoitajia. Kunta myös valvoo, ohjaa ja tekee yhteistyötä yksityisten perhepäivähoitajien kanssa.

Viimeksi muokattu 06.11.2023