Ansökan till kommunal småbarnspedagogik

Ansök om plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan ditt barn behöver platsen, även ifall du fortfarande söker arbete, studieplats eller bostad i Sibbo. Plats i småbarnspedagogiken söks i eDaisy. 

Du kan ansöka om en plats när som helst under året men tidigast ett år innan behovet. Din ansökan är i kraft ett år i taget.  

Om behovet är akut och oförutsett (från 2 veckor till 4 månader före behov), ska ansökan göras så snart som möjligt och senast 2 veckor före önskat startdatum.   

En oförutsedd situation kan vara: 

  • en arbets- eller studieplats som anges av TE-byrån 
  • en studieplats från reservplats 
  • permittering upphör

 

En oförutsedd situation är inte: 

  • familjeledigheten upphör 
  • flytt från en annan kommun till Sibbo (om inte arbetsgivaren kräver det).
  • då du får en studieplats/ansöker om studieplats 

 

I händelse av ett akut och oförutsett vårdbehov är det bra att inom familjen vara beredd på att den tillgängliga platsen inom småbarnspedagogik kan ligga längre bort än beräknat. 

Barnet kan börja i småbarnspedagogiken tidigast från början av den månaden då barnet fyller nio månader. Då barnet har fått plats i småbarnspedagogiken, har vårdnadshavarna inte längre rätt till föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen, endast i de fall då föräldrapenningen är partiell på grund av vårdnadshavarens deltidsarbete. 

Barnets ålder har betydelse för hur platserna fylls i de olika enheterna inom småbarnspedagogiken. Ett barn under 3 år kräver mera personalresurser är ett barn över 3 år. 

Familjens önskemål och helhetssituation beaktas i mån av möjlighet. Vi strävar efter att placera syskon i samma daghem. 

Barnet kan börja i småbarnspedagogiken först då hen enligt befolkningsregistret är bosatt i Sibbo. 

Senast uppdaterad 22.11.2023