Ansökan till kommunal småbarnspedagogik

Lämna in en ansökan fyra (4) månader innan behovet av småbarnspedagogik i eDaisy. Om behovet av dagvård inte kan förutses på grund av plötslig sysselsättning, start av utbildning eller p.g.a. flytt till annan ort, ska ansökan om en plats i småbarnspedagogiken lämnas in så fort som möjligt. Senast två (2) veckor innan platsen behövs.

En ansökan till småbarnspedagogik kan lämnas in året om. Enda undantaget utgör ansökan till språkbad som ska lämnas in före slutet av mars.

Senast uppdaterad 30.03.2022