Hakeminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen

Hae varhaiskasvatusta viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsesi tarvitsee paikan, myös silloin kun haet työtä, opiskelupaikkaa tai asuntoa Sipoosta. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan eDaisyssä. 

Voit jättää hakemuksen ympäri vuoden mutta aikaisintaan vuotta ennen paikan tarvetta ja hakemus on voimassa vuoden hakemispäivämäärästä. Poikkeuksena haku kielikylpypäiväkotiin, jossa on vuosittain oma erillinen hakuaika. 

Jos tarve on äkillinen ja ennakoimaton (2 viikon – 4 kuukautta ennen tarvetta), on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua aloituspäivää.   

Ennakoimaton tilanne voi olla:

  • TE-toimiston osoittama työ- tai opiskelupaikka 
  • opiskelupaikan saaminen peruutuspaikalta/varasijalta 
  • lomautus päättyy 

 

Ennakoimaton tilanne ei ole: 

  • vanhempainvapaan päättyminen 
  • muutto toisesta kunnasta Sipooseen (ellei työnantaja sitä vaadi) 
  • opiskelupaikan saaminen
     

Äkillisessä ja ennakoimattomassa hoidon tarpeessa perheen on hyvä varautua siihen, että vapaa varhaiskasvatuspaikka saattaa sijaita tavallista kauempana. 

Lapsi voi aloittaa varhaiskasvatuksessa aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jolloin lapsi täyttää yhdeksän kuukautta.  Kun lapsi on varhaiskasvatuksessa, ei huoltajilla ole enää oikeutta lapsen hoidosta maksettavaan sairausvakuutuslain mukaiseen vanhempainrahaan, paitsi jos vanhempainraha maksetaan osittaisena osa-aikatyön vuoksi. 

Lapsen iällä on vaikutusta yksiköiden varhaiskasvatuspaikkojen täytössä. Alle 3-vuotias lapsi vie enemmän hoitohenkilökunnan resursseja kuin yli 3-vuotias lapsi. 

Perheen toiveet ja kokonaistilanne huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan päiväkotiin. 

Lapsi voi aloittaa varhaiskasvatuksessa vasta kun hän virallisesti väestötietojärjestelmän mukaan asuu Sipoossa. 

Viimeksi muokattu 22.11.2023