Annullering eller uppsägning av en kommunal plats i småbarnspedagogiken

Annullering av en plats i småbarnspedagogik

Meddela daghemmets föreståndare om en annullering så fort som möjligt. Detta görs lättast per e-post eller per telefon.

Ifall familjen inte tar emot en ansökt och belviljad plats för barnet i småbarnspedagogiken, och platsen inte blir annullerad senast två (2) veckor innan det i beslutet fastställda startdatumet, debiteras barnets vårdnadshavare hälften av den på basis av klientavgiftslagen bestämda månadsavgiften. Ett beslut om om en erhållen plats uphör att gälla en vecka efter angett startdatum, ifall barnet inte börjar i småbarnspedagogiken och platsen inte blir annullerad.

 

Uppsägning av en plats i kommunal småbarnspedagogik

En plats i småbarnspedagogiken måste sägas upp innan vården tar slut. Platsen sägs upp innan den sista vårddagen i eDaisy. Faktureringen slutar på uppsägningsdagen.

 

Flytt till en annan ort

Platsen i småbarnspedagogik kan anlitas till slutet av den månad då flytten från Sibbo sker.

 

Uppsägning av en privat dagvårdsplats

En privat plats i småbarnspedagogiken, sägs upp i barnets daghem/ hos familjedagvårdaren. Dessutom måste

  • en servicesedelkund säga upp servicesedeln hos kommunen. Detta sker innan den sista vårddagen i eDaisy. Oftast är uppsägningstiden för en privat dagvårdsplats minst en månad, men du kan diskutera uppsägningstidens längd med den privata serviceproducenten.
  • en kund med stöd för privat vård, meddela Fpa genom deras kundtjänst om uppsägningen av platsen i småbarnspedagogik.

 

En överflyttning från privat till kommunal eller kommunal till privat småbarnspedagogik

Kom ihåg att säga upp den tidigare platsen, ifall du byter serviceproducent (t.ex. från ett kommunalt daghem till ett privat daghem).

Inom den kommunala småbarnspedagogiken finns ingen uppsägningstid, men en uppsägning kan inte göras retroaktivt. Då du planerar en flyttning, kan det vara värt att notera att det inom den privata småbarnspedagogiken oftast är minst en månads uppsägningstid. Både en kommunal och en privat plats sägs upp elektroniskt (antingen till kommunen eller till Fpa).

Senast uppdaterad 12.10.2021