Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan peruminen tai irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan peruminen

Ilmoittakaa hoitopaikan perumisesta mahdollisimman pian kyseisen päiväkodin johtajalle, joko sähköpostilla tai soittamalla.

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa ei oteta vastaan eikä paikkaa ole peruutettu viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen huoltajilta peritään puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Päätös saadusta paikasta raukeaa viikon kuluttua hoidon alkamisajankohdasta, mikäli lapsi ei ole aloittanut varhaiskasvatuksessa eikä poissaolosta ole ilmoitettu.

 

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka tulee sanoa irti ennen hoidon päättymistä. Paikka sanotaan irti eDaisy:ssä ennen viimeistä hoitopäivää. Laskutus päättyy irtisanomispäivään.

 

Muutto toiselle paikkakunnalle

Sipoosta pois muuton vuoksi varhaiskasvatuspaikkaa voi käyttää sen kuukauden loppuun, jolloin muutto tapahtuu.

 

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Yksityinen varhaiskasvatuspaikka sanotaan irti lapsen päiväkotiin/perhepäivähoitajalle. Tämän lisäksi

  • palvelusetelipäiväkodin asiakas tulee irtisanoa palveluseteli kunnalta sähköisesti eDaisy:ssä ennen viimeistä hoitopäivää. Voit neuvotella irtisanomisajan pituudesta yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajan kanssa, mutta yleensä irtisanomisaika on vähintään kuukausi.
  • Yksityisen hoidon tuen asiakkaan tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen päättymisestä Kelan asiointipalvelussa.

 

Siirtyminen yksityisestä kunnalliseen tai kunnallisesta yksityiseen varhaiskasvatukseen

Jos siirryt toisen palvelutuottajan asiakkaaksi (esimerkiksi kunnallisesta päiväkodista yksityiseen päiväkotiin), muista sanoa aiempi varhaiskasvatuspaikka irti.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ei ole irtisanomisaikaa, mutta takautuvaa irtisanomista ei voi tehdä. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on yleensä vähintään kuukauden irtisanomisaika, mikä on hyvä huomioida siirtoa suunniteltaessa. Sekä kunnallinen että yksityinen paikka sanotaan irti sähköisesti (kunnalle tai Kelalle).

Viimeksi muokattu 12.10.2021