Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tervetuloa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sivuille!

Sipoossa varhaiskasvatusta järjestään päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja avoimena varhaiskasvatustoimintana kuten kerho- ja leikkitoimintana. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta.

Sipoossa esiopetusta järjestetään joko päiväkodissa tai koulussa. Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa.