Skolpsykolog- och skolkuratorstjänster / Kontaktuppgifter

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänsterna. Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi

Gå till välfärdsområdets webbplats: Skolkurator och skolpsykolog

Kontaktuppgifter till skolkurator och skolpsykolog

Servicechef för lärande och välmående Anne Salmela
+358 40 191 4506
anne.salmela@sipoo.fi

Skolpsykolog Helmi Lassila
+358 40 191 6087
helmi.lassila@itauusimaa.fi
Skolor: Lukkarin koulu och förskola, Talman koulu och förskola, Sipoonjoen koulu årskurs 1-2 och förskola

Ingen skolpsykolog
Skolor: Söderkulla skola, Salpar skola, Gumbostrands skola, Sibbo Gymnasium och Leppätien koulu

Skolpsykolog Iida Nordling
iida.nordling@itauusimaa.fi
Skolor: Jokipuiston koulu och förskola, Sipoonlahden koulu årskurs 1-3 och förskola. Sipoonlahden koulu årskurs 4-9 sköts med köptjänst under våren 2023 av psykolog Elina Meriö. e-post: elina.merio@mehilainen.fi 

Ingen skolpsykolog
Skolor: Nickby Barnträdgårds förskola, Kyrkoby skola och förskola, Södra Paipis skola och förskola, Borgby skola, Norra Paipis skola, Kungsvägens skola

Skol-och studiepsykolog Rauni Pääkkönen
+358 50 326 5132
rauni.paakkonen@itauusimaa.fi
Skolor: Sipoonjoen yhtenäiskoulu, Sipoon lukio, Keuda Sipoo

~ ~ ~

Ledande skolkurator Micaela Wickström-Tillander
+358 40 191 4525
micaela.wickstrom-tillander@itauusimaa.fi
Skolor: Söderkulla skola och förskola, Kyrkoby skola och förskola, Salpar skola, Gumbostrands skola, Boxby skola

Skolkurator Jaana Kittilä
+358 50 344 6918
jaana.kittila@itauusimaa.fi
Skolor: Jokipuiston koulu ja esiopetus, Sipoonjoen ytenäiskoulu årskurs 1-2 och förskola, Talman koulu och förskola, Sipoonlahden koulu -förskola och årskurs 1-3

Skolkurator Henna Liljeström
+358 40 184 5658
henna.liljestrom@itauusimaa.fi
Skolor: Sipoonlahden koulu årskurs 4-9, Norra-Paipis skola, Södra-Paipis skola, Borgby skola

Skolkurator Tuire Tölli
+358 50 564 0431
tuire.tolli@itauusimaa.fi
Skolor: Lukkarin koulu och förskola

Skolkurator Charlotta Aikio
+358 40 566 0465
charlotta.aikio@itauusimaa.fi
Skolor: Leppätien koulu och förskola, Kungsvägen och Sibbo gymnasium

Skolkurator Hanna Kankaanpää
+358 50 380 2519
hanna.kankaanpaa@itauusimaa.fi
Skolor: Sipoonjoen yhtenäiskoulu 7-9, Sipoon lukio och Keuda Sipoo