Skol- och studerandehälsovård / Kontaktuppgifter

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänster. Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Gå till välfärdsområdets webbplats: Skol- och studerandehälsovård

Kontaktuppgifter till hälsovårdaren i skolan

Hälsovårdare Frida Stenfors
tfn. 0406103059
frida.stenfors@itauusimaa.fi
Skolor: Kyrkoby skola, Borgby skola, Boxby skola, Norra-Paipis skola, Södra-Paipis skola 

Hälsovårdare Elina Vinkki
tfn. 0406281641
elina.vinkki@itauusimaa.fi
Skolor: Söderkulla skola, Gumbostrands skola, Salpar skola och Sipoonlahden 7-9 åk,

Hälsovårdare Sabina Kekki
tfn. 0403564794
sabina.kekki@itauusimaa.fi
Skolor: Kungsvägens skola, Sibbo Gymnasium 

Hälsovårdare Julia Klippi
tfn. 0401916049 
julia.klippi@itauusimaa.fi
Skolor: Jokipuiston koulu, Leppätien koulu, Talman koulu 

Hälsovårdare Hanna Venäläinen
tfn. 0504769506
hanna.venalainen@itauusimaa.fi
Skola: Sipoonjoen yhtenäiskoulu 

Hälsovårdare Satu Rahko
tfn. 0405412432
satu.rahko@itauusimaa.fi
Skolor: Sipoonlahden koulu 1-6 åk, Leppätien koulun Miilin yksikkö 

Ansvarig hälsovårdare för skol- och studerandevård Satu Pulkkinen
tfn. 0504651369 
satu.pulkkinen@itauusimaa.fi 
Skolor: Keuda Sipoo, Sipoon lukio