Utvecklings- och planläggningscentralens taxor (inkl. mätningstaxor)

Utvecklings- och planläggningscentralens taxa.