Utegymmet vid Galthagen

Utegymmet vid Galthagen finns vid den upplysta delen av Söderkulla friluftsväg. I närheten finns motionstrapporna.

Utegymmet har flyttats från snöfältet till plattformen mellan utemotionstrapporna så att de kan användas året runt. Dessutom har den nya platsen även belysning.

Betjäningstider

Besöksinformation

Postadress

Utegymmet vid Galthagen finns vid den upplysta delen av Söderkulla friluftsväg. I närheten finns motionstrapporna.

Galthagen utomhusmotionsplats karta