USM r.f. - Understödsföreningen för Svenskspråkig Missbrukarvård

USM r.f. grundades år 1990 och är en ideell förening som bedriver svenskspråkig missbrukarvård i Malax. USM finns till för att utveckla och stöda missbrukarvården på svenska i Finland. Föreningens främsta uppgift är att erbjuda stödtjänster för individer med missbruksproblematik samt deras anhöriga.