Underhållskarta

Underhållskartan är en klassificeringsguide enligt vilken kommunen delar in områdena i olika underhållsklasser beroende på områdets användning och underhållsnivå. Underhållet är främst vinterunderhåll – huvudsakligen snöplogning, sandning och på våren avlägsnande av sand – som utförs områdesvis enligt gatuklassificeringen. Sibbo kommun har fastställt underhållsklasserna och tiderna för underhållsåtgärderna för hela gatunätet.