Söderkulla sportplan

På sportplanen finns konstgräsplan, 100x62 och prestationsplatser för friidrott, omklädningsrum samt dusch och wc

Besöksinformation

Söderkulla skolväg 3, 01150 Söderkulla

Konstgräsplanens sommarturer 15.3. – 14.11.2023_ ansökningstiden februari 2023

Konstgräsplanens vinterturer 15.11.2023 – 14.3.2024_ ansökningstiden 15.8. – 15.9.2023